Probar camara

Controlador Philips SPZ3000 de cámara para Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (x64)


Información del conductor

Fecha del controlador de dispositivo

13.12.2009

Tamaño de archivo:

1.75 MB

Descargar URL:

https://download.webcamtests.com/drivers/webcam/Philips/SPZ3000/Windows-x64.zip

MD5 hash del archivo:

b5f20707c9420d1f36eee7f821a5b8fc

Sistema operativo

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

Arquitectura del SO

x64

Fabricante

Philips

Archivos de controlador

 • /imgcpylib.dll
 • /spc999.ax
 • /spc999.cat
 • /spc999.cer
 • /spc999.inf
 • /spc999.sys
 • /spc999.x64.cab
 • /spc999c.inf
 • /spc999c.sys
 • /spc999m.sys
 • /spc999u.cfg
 • /spc999u.dll

Informaciónes de dispositivos

 • /spc999.inf
  [ids]
  • USB\VID_0471&PID_209A&MI_00
  • USB\VID_0471&PID_20BA&MI_00

  [version]
  • signature
   $Windows NT$

  • Class
   Image

  • ClassGUID
   {6bdd1fc6-810f-11d0-bec7-08002be2092f}

  • Provider
   Philips

  • CatalogFile
   spc999.cat

  • DriverVer
   12/14/2009,1.00.0.0000


  [strings]
  • Manufacturer
   Philips

  • G2DEVICE.DeviceDescSPC
   Philips SPC640NC Webcam

  • G2DEVICE.DeviceDescSPZ
   Philips SPZ3000 Webcam

  • ServiceName
   Philips SPZ3000/SPC640 Webcam

  • SPCNUM
   spc999

  • DISK_NAME
   Philips Webcam Installation Disk

  • PROPPAGE_STVSPC_GENERAL
   {2BC3311F-CAF5-41e4-B7AE-87318942A785}

  • PROPPAGE_STVSPC_PICTURE
   {4065889B-8D76-405c-8658-6B67E413F0A5}

  • PROPPAGE_STVSPC_AUDIO
   {EA360C63-20F7-4498-9E49-B76E30A5D601}

  • PROPPAGE_STVSPC_FEATURES
   {F66DE26E-CEC7-4f89-912C-DBF6A24CCABC}

  • IID_ISPCVideoProp
   {AD5E80C1-2084-4d8f-BBF8-150D58F074C0}

  • IID_ISPCCameraProp
   {8028A2E2-F636-4488-8B18-3769E67D07BB}

  • IID_ISPCPropManCtrl
   {E1520B30-F8B4-11d6-A40C-00A024AD7171}

  • IID_IPhiTriProp
   {99DC99BA-B0A6-43F4-877D-FDB79E95DA1F}

  • PropPage_CSTVSPCGeneral
   SPC General Properties Page

  • PropPage_CSTVSPCPicture
   SPC Picture Properties Page

  • PropPage_CSTVSPCAudio
   SPC Audio Properties Page

  • PropPage_CSTVSPCFeatures
   SPC Features Properties Page

  • PropPage_CSTVSPCVideo
   SPC Video Properties Page

  • PlugIn_ISPCCameraProp
   SPC Camera Properties Interface

  • PlugIn_ISPCVideoProp
   SPC Video Properties Interface

  • PlugIn_SPCVideoIF
   SPC Video Interface

  • PlugIn_SPCCameraIF
   SPC Camera Interface

  • PlugIn_SPCPropManCtrlIF
   SPC Camera Control Interface

  • PlugIn_PhiTriPropIF
   Trimension Properties Interface

  • G2VIDEOPAGE_CLSID
   {2E1054E0-DD21-11D6-A407-00A024AD7171}

  • IID_IG2CameraProp
   {2BBD8342-6AA2-11d3-A076-00A024AD71C2}

  • IID_IG2VideoProp
   {38CE9640-DB87-11d6-A406-00A024AD7171}

  • IID_IG2PropManCtrl
   {D0520B30-F8B4-11d6-A40C-00A024AD7171}

  • IID_ICamDescProp
   {66A4C633-4438-401e-B73F-D70DF053CABF}

  • PlugIn_G2CamIF
   G2 Camera Interface

  • PlugIn_G2VideoIF
   G2 Video Interface

  • PlugIn_G2PropManCtrlIF
   G2 PropMan Control Interface

  • PlugIn_CamDescPropIF
   G2 Camera Description Interface

  • PropPage_CVideo
   G2 Video Property Page

  • KSCATEGORY_CAPTURE
   {65e8773d-8f56-11d0-a3b9-00a0c9223196}

  • Proxy.CLSID
   {17cca71b-ecd7-11d0-b908-00a0c9223196}

  • ClassName
   WIA Streaming

 • /spc999c.inf
  [ids]
  • USB\VID_0471&PID_209A
  • USB\VID_0471&PID_20BA

  [version]
  • signature
   $CHICAGO$

  • Class
   USB

  • ClassGUID
   {36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}

  • Provider
   Philips

  • LayoutFile
   LAYOUT.INF

  • CatalogFile
   spc999.cat

  • DriverVer
   12/14/2009,1.00.0.0000


  [strings]
  • Mfg
   Philips

  • DISK_NAME
   Philips PC Camera Installation Disk

  • G2DEVICE.CompositeDescSPC
   Philips SPC640NC Composite A/V Device

  • G2DEVICE.CompositeDescSPZ
   Philips SPZ3000 Composite A/V Device

  • StandardHub.SvcDesc
   Philips spc999 Webcam Composite Device