Probar camara

Controlador Vimicro EasyCamera 13.12.920.1 de cámara para Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (x86;x64)


Información del conductor

Fecha del controlador de dispositivo

20.09.2012

Tamaño de archivo:

2.53 MB

Descargar URL:

https://download.webcamtests.com/drivers/vendors/Vimicro/EasyCamera/13-12-920-1/Windows.zip

MD5 hash del archivo:

f32c7ec2c6830b17bb1339bb71960c64

Sistema operativo

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

Arquitectura del SO

x86, x64

Fabricante

Vimicro

Archivos de controlador

 • /331Rvx64.exe
 • /331prx64.ax
 • /Language/1028.lrc
 • /Language/1033.lrc
 • /Language/2052.lrc
 • /Language/3076.lrc
 • /VM331STI.exe
 • /VM331TWN.DS
 • /VmCoinst.dll
 • /VmCoix64.dll
 • /uninstal.iss
 • /vm331.lrc
 • /vm331Rmv.ini
 • /vm331avs.cat
 • /vm331avs.inf
 • /vm331avs.rsf
 • /vm331avs.sys
 • /vm331rmv.exe
 • /vm331x64.sys
 • /vmprp331.ax

Informaciónes de dispositivos

 • /vm331avs.inf
  [ids]
  • USB\VID_04F2&PID_B204&MI_00
  • USB\VID_04F2&PID_B21C&MI_00
  • USB\VID_04F2&PID_B223&MI_00
  • USB\VID_04F2&PID_B235&MI_00
  • USB\VID_04F2&PID_B276&MI_00
  • USB\VID_04F2&PID_B272&MI_00
  • USB\VID_04F2&PID_B277&MI_00
  • USB\VID_04F2&PID_B275&MI_00
  • USB\VID_04F2&PID_B2BA&MI_00
  • USB\VID_04F2&PID_B2C7&MI_00
  • USB\VID_04F2&PID_B2E1&MI_00
  • USB\VID_04F2&PID_B2E2&MI_00
  • USB\VID_04F2&PID_B2F1&MI_00
  • USB\VID_04F2&PID_B2FF&MI_00
  • USB\VID_04F2&PID_B31E&MI_00
  • USB\VID_04F2&PID_B363&MI_00
  • USB\VID_04F2&PID_B35C&MI_00

  [version]
  • signature
   $CHICAGO$

  • CatalogFile
   vm331avs.cat

  • Class
   Image

  • ClassGUID
   {6bdd1fc6-810f-11d0-bec7-08002be2092f}

  • Provider
   Vimicro

  • DriverVer
   09/20/2012,13.12.920.1


  [strings]
  • ProxyVCap.CLSID
   {17CCA71B-ECD7-11D0-B908-00A0C9223196}

  • KSCATEGORY_CAPTURE
   {65E8773D-8F56-11D0-A3B9-00A0C9223196}

  • KSNAME_Filter
   {9B365890-165F-11D0-A195-0020AFD156E4}

  • VIDEOPROCAMP
   CamSetting\VideoProcAmp

  • CAMERACONTRL
   CamSetting\CameraContrl

  • FRAMERATE
   CamSetting\FrameRate

  • USERDEFINE
   CamSetting\UserDefine

  • VIDEOFORMAT
   CamSetting\VideoFormat

  • STILLFORMAT
   CamSetting\StillFormat

  • Vendor
   Vimicro

  • USBCamera.DeviceDesc
   Lenovo EasyCamera

  • USBCamera.DeviceDesc2
   Digital Camera 1

  • SourceDiskName
   Installation diskette 1

  • Plugin_VMCustomPropertySets
   Vimicro Property Ctrol

  • TWAINSetting
   Software\ZSMC\USBCAMERA\ZC0331\TWAIN

  • TWAINSetting.NTamd64
   Software\WOW6432Node\ZSMC\USBCAMERA\ZC0331\TWAIN

  • TWAINOEMPath
   VM331

  • VMCustomPropertyPage
   VM Custom Property Page

  • VMColorPropertyPage
   VM Color Property Page

  • GUID_VMCustomPropertySets
   {69B83310-5AC2-11D8-ADAF-00065B37CF9A}

  • CLSID_VMColorPropertyPage
   {69B83311-5AC2-11D8-ADAF-00065B37CF9A}

  • CLSID_VMCustomPropertyPage
   {69B83312-5AC2-11D8-ADAF-00065B37CF9A}

  • CLSID_VMUninstall
   {ADE16A9D-FBDC-4ecc-B6BD-9C31E51D0332}

  • RemoveSettingFile
   vm331Rmv.ini

  • RemoveExeFile
   vm331Rmv.exe

  • DisplayVersion
   13.12.920.1

  • ProgramFileDir
   USB Camera