Probar camara

Controlador Sunplus Sams 3.3.6.12 de cámara para Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (x64)


Información del conductor

Fecha del controlador de dispositivo

25.03.2012

Tamaño de archivo:

607.53 KB

Descargar URL:

https://download.webcamtests.com/drivers/webcam/Sunplus/Sams/3-3-6-12/Windows-x64.zip

MD5 hash del archivo:

4015eeb61251d456937e573a96eabb4f

Sistema operativo

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

Arquitectura del SO

x64

Fabricante

Sunplus

Archivos de controlador

 • /CoInstaller_x64.dll
 • /DextUVCB.ax
 • /DextUVCB_x64.ax
 • /Dext_01.ini
 • /Dext_04.ini
 • /Dext_07.ini
 • /Dext_09.ini
 • /Dext_10.ini
 • /Dext_12.ini
 • /Dext_13.ini
 • /Dext_16.ini
 • /Dext_17.ini
 • /Dext_18.ini
 • /Dext_19.ini
 • /Dext_22.ini
 • /Dext_25.ini
 • /Dext_29.ini
 • /Dext_52.ini
 • /Remove.ini
 • /SPRemove_x64.exe
 • /SPUVCBV_x64.sys
 • /SPUVCbv.inf
 • /spuvcb.cat
 • /un_dext.exe

Informaciónes de dispositivos

 • /SPUVCbv.inf
  [ids]
  • USB\VID_2232&PID_1024&MI_00

  [version]
  • LayoutFile
   Layout.inf, Layout1.inf, Layout2.inf

  • signature
   $CHICAGO$

  • Class
   Image

  • ClassGUID
   {6bdd1fc6-810f-11d0-bec7-08002be2092f}

  • Provider
   SunplusIT

  • DriverVer
   03/26/2012,3.3.6.12

  • CatalogFile
   SPUVCB.cat


  [strings]
  • ProviderName
   SunplusIT

  • Sunplus.MfgName
   SunplusIT

  • DriverName
   SPUVCbv

  • DriverFullName
   SPUVCbv.sys

  • DriverFullName64
   SPUVCbv_x64.sys

  • DiskName
   USB WebCam Driver Install Disk

  • UIF
   Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Sunplus SPUVCb

  • UIF_X64
   Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Sunplus SPUVCb

  • PropPage_CustomCameraProp
   Custom Camera Property Page

  • PlugIn_CustomCameraProp
   WDM Custom ICustomCamera Interface handler

  • PropPage_CustomVideoProcAmp
   Custom VideoProcAmp Property Page

  • PropPage_CustomSpecialEFfect
   Custom Special Effect Page

  • PropPage_CustomVideoSet
   Custom Video setting Page

  • PropPage_CustomFaceTrack
   Custom Face Tracking Page

  • PropPage_DDImage
   Custom Camera DDImage

  • PropPage_CustomDDImage
   WDM Custom DDImage Interface handler

  • ProxyVCap.CLSID
   {17CCA71B-ECD7-11D0-B908-00A0C9223196}

  • KSCATEGORY_CAPTURE
   {65E8773D-8F56-11D0-A3B9-00A0C9223196}

  • KSCATEGORY_VIDEO
   {6994AD05-93EF-11D0-A3CC-00A0C9223196}

  • CAMERA.DextFullName
   DextUVCb.ax

  • CAMERA.DextFullName_x64
   DextUVCb_x64.ax

  • CAMERA.DextIniFile
   DextUVCb.ini

  • CAMERA.GUID_AX1
   {755742BA-C3AD-450a-BF7B-8E4F9D20A830}

  • CAMERA.GUID_AX4
   {1705F4AB-AF4A-41dc-9FF5-D774C4987E0E}

  • CAMERA.DeviceDesc
   WebCam SC-13HDL11624N

  • SPUVCb.ServiceName
   SPUVCb Driver Service

  • SPUVCb.Capture
   WebCam SC-13HDL11624N

  • SPUVCb.ProductName
   Sunplus SPUVCb

  • PGUID
   {2A8DD8F6-8FB8-4F04-9344-1C44B6BF23D4}

  • OEMInf.VerifyMark
   SunplusIT WebCam SC-13HDL11624N