Probar camara

Controlador Sunplus EasyCamera 3.4.5.7 de cámara para Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (x86;x64)


Información del conductor

Fecha del controlador de dispositivo

22.08.2012

Tamaño de archivo:

1.4 MB

Descargar URL:

https://download.webcamtests.com/drivers/webcam/Sunplus/EasyCamera/3-4-5-7/Windows.zip

MD5 hash del archivo:

a4cda0accab3814d59c50f4e2352dd11

Sistema operativo

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

Arquitectura del SO

x86, x64

Fabricante

Sunplus

Archivos de controlador

 • /CoInstaller.dll
 • /CoInstaller_x64.dll
 • /DEXTUVCB.AX
 • /Dext_01.ini
 • /Dext_04.ini
 • /Dext_05.ini
 • /Dext_06.ini
 • /Dext_07.ini
 • /Dext_08.ini
 • /Dext_09.ini
 • /Dext_10.ini
 • /Dext_11.ini
 • /Dext_12.ini
 • /Dext_13.ini
 • /Dext_14.ini
 • /Dext_16.ini
 • /Dext_17.ini
 • /Dext_18.ini
 • /Dext_19.ini
 • /Dext_20.ini
 • /Dext_2052.ini
 • /Dext_21.ini
 • /Dext_22.ini
 • /Dext_24.ini
 • /Dext_25.ini
 • /Dext_26.ini
 • /Dext_27.ini
 • /Dext_29.ini
 • /Dext_31.ini
 • /Dext_36.ini
 • /Dextuvcb_x64.ax
 • /Remove.ini
 • /SPRemove.exe
 • /SPRemove_x64.exe
 • /SPUVCbv.inf
 • /VCamPPage.dll
 • /VCamPPage_x64.dll
 • /spuvcb.cat
 • /spuvcbv.sys
 • /spuvcbv_x64.sys
 • /un_dext.exe

Informaciónes de dispositivos

 • /SPUVCbv.inf
  [ids]
  • USB\VID_1BCF&PID_2C02&MI_00
  • USB\VID_174F&PID_1439&MI_00
  • USB\VID_5986&PID_0364&MI_00
  • USB\VID_5986&PID_A005&MI_00
  • USB\VID_5986&PID_A006&MI_00
  • USB\VID_04F2&PID_B30F&MI_00
  • USB\VID_04F2&PID_B322&MI_00

  [version]
  • signature
   $CHICAGO$

  • Class
   Image

  • ClassGUID
   {6bdd1fc6-810f-11d0-bec7-08002be2092f}

  • Provider
   SunplusIT

  • DriverVer
   08/23/2012,3.4.5.7

  • CatalogFile
   SPUVCB.cat


  [strings]
  • ProviderName
   SunplusIT

  • Liteon.MfgName
   Liteon

  • Dmax.MfgName
   Dmax

  • Bison.MfgName
   Bison Electronic Inc.

  • Chicony.MfgName
   Chicony

  • DriverName
   SPUVCbv

  • DriverFullName
   SPUVCbv.sys

  • DriverFullName64
   SPUVCbv_x64.sys

  • DiskName
   USB WebCam Driver Install Disk

  • UIF
   Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Sunplus SPUVCb

  • UIF_X64
   Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Sunplus SPUVCb

  • MediaCategories
   SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MediaCategories

  • GUID.VideoStreaming
   {DFF229E1-F70F-11D0-B917-00A0C9223196}

  • GUID.VideoInputTerminal
   {DFF229E2-F70F-11D0-B917-00A0C9223196}

  • GUID.VideoOutputTerminal
   {DFF229E3-F70F-11D0-B917-00A0C9223196}

  • GUID.VideoSelector
   {DFF229E4-F70F-11D0-B917-00A0C9223196}

  • GUID.VideoProcessing
   {DFF229E5-F70F-11D0-B917-00A0C9223196}

  • GUID.VideoCameraTerminal
   {DFF229E6-F70F-11D0-B917-00A0C9223196}

  • GUID.VideoExtensionUnit
   {DFF229F0-F70F-11D0-B917-00A0C9223196}

  • PropPage_CustomCameraProp
   Custom Camera Property Page

  • PlugIn_CustomCameraProp
   WDM Custom ICustomCamera Interface handler

  • PropPage_CustomVideoProcAmp
   Custom VideoProcAmp Property Page

  • PropPage_CustomSpecialEFfect
   Custom Special Effect Page

  • PropPage_CustomVideoSet
   Custom Video setting Page

  • PropPage_CustomVideoProcAmp1
   Custom VideoProcAmp Property Page

  • PropPage_CustomFaceTrack
   Custom Face Tracking Page

  • PropPage_DDImage
   Custom Camera DDImage

  • PropPage_CustomDDImage
   WDM Custom DDImage Interface handler

  • ProxyVCap.CLSID
   {17CCA71B-ECD7-11D0-B908-00A0C9223196}

  • KSCATEGORY_CAPTURE
   {65E8773D-8F56-11D0-A3B9-00A0C9223196}

  • KSCATEGORY_VIDEO
   {6994AD05-93EF-11D0-A3CC-00A0C9223196}

  • CAMERA.DextFullName
   DextUVCb.ax

  • CAMERA.DextDLLName
   VCamPPage.dll

  • CAMERA.DextDLLName_x64
   VCamPPage_x64.dll

  • CAMERA.DextFullName_x64
   DextUVCb_x64.ax

  • CAMERA.DextIniFile
   DextUVCb.ini

  • CAMERA.GUID_AX1
   {755742BA-C3AD-450a-BF7B-8E4F9D20A830}

  • CAMERA.GUID_AX4
   {1705F4AB-AF4A-41dc-9FF5-D774C4987E0E}

  • CAMERA.DeviceDesc
   Lenovo EasyCamera

  • SPUVCb.ServiceName
   SPUVCb Driver Service

  • SPUVCb.Capture
   Lenovo EasyCamera

  • SPUVCb.ProductName
   Sunplus SPUVCb

  • PGUID
   {2A8DD8F6-8FB8-4F04-9344-1C44B6BF23D4}

  • Node.VideoStreaming
   Video Streaming

  • Node.VideoInputTerminal
   Video Input Terminal

  • Node.VideoOutputTerminal
   Video Output Terminal

  • Node.VideoSelector
   Video Selector

  • Node.VideoProcessing
   Video Processing

  • Node.VideoCameraTerminal
   Video Camera Terminal

  • Node.VideoExtensionUnit
   Video Extension Unit

  • OEMInf.VerifyMark
   SunplusIT Lenovo EasyCamera