Probar camara

Controlador Logitech L2 de cámara para Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (x86)


Información del conductor

Fecha del controlador de dispositivo

27.05.2005

Tamaño de archivo:

2.11 MB

Descargar URL:

https://download.webcamtests.com/drivers/vendors/Logitech/L2/Windows-x86.zip

MD5 hash del archivo:

f69e7012e68ead5a7b9e71fe89f77e4d

Sistema operativo

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

Arquitectura del SO

x86

Fabricante

Logitech

Archivos de controlador

 • /CamExL20.ax
 • /CamExL20.dll
 • /Camdrl.sys
 • /LV302AV.SYS
 • /LVSVF2.sys
 • /LVUI2.dll
 • /LVUI2RC.dll
 • /LVUSBSta.sys
 • /lv302af.sys
 • /lvPEPIc.cat
 • /lvPEPIc.inf
 • /lvPEPIs.cat
 • /lvPEPIs.inf
 • /lvPEPIv.cat
 • /lvPEPIv.inf
 • /lvWIAext.dll
 • /lvcodec2.dll
 • /lvcoinst.dll
 • /lvcoinst.ini
 • /msvcr71.dll
 • /readme.txt
 • /reset.wav

Informaciónes de dispositivos

 • /lvPEPIc.inf
  [ids]
  • USB\VID_046D&PID_08A1
  • USB\VID_046D&PID_08A3
  • USB\Vid_046d&Pid_08A6
  • USB\Vid_046d&Pid_08A7
  • USB\Vid_046d&Pid_08A9
  • USB\Vid_046d&Pid_08AD
  • USB\Vid_046d&Pid_08AE

  [version]
  • signature
   $CHICAGO$

  • Class
   USB

  • ClassGUID
   {36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}

  • Provider
   Logitech

  • LayoutFile
   LAYOUT.INF

  • CatalogFile
   lvPEPIc.cat

  • DriverVer
   05/27/2005, 8.4.7.1032


  [strings]
  • LogitechMfg
   Logitech

  • DISK_NAME
   Logitech USB Video Camera Disk

  • PVD
   Logitech

  • USB\VID_046D&PID_08A1.DeviceDesc
   QuickCam IM

  • USB\VID_046D&PID_08A3.DeviceDesc
   Logitech USB Camera (Chat)

  • USB\VID_046D&PID_08A6.DeviceDesc
   Logitech QuickCam IM

  • USB\VID_046D&PID_08A7.DeviceDesc
   Logitech QuickCam Image

  • USB\VID_046D&PID_08A9.DeviceDesc
   Logitech QuickCam for Notebooks Deluxe

  • USB\VID_046D&PID_08AD.DeviceDesc
   Logitech QuickCam Communicate STX

  • USB\VID_046D&PID_08AE.DeviceDesc
   Logitech QuickCam for Notebooks

 • /lvPEPIs.inf
  [ids]
  • USB\Vid_046d&Pid_08A1&MI_01
  • USB\Vid_046d&Pid_08A6&MI_01
  • USB\Vid_046d&Pid_08A7&MI_01
  • USB\Vid_046d&Pid_08A9&MI_01
  • USB\Vid_046d&Pid_08AD&MI_01
  • USB\Vid_046d&Pid_08AE&MI_01
  • USB\Vid_046d&Pid_08A3&MI_01

  [version]
  • Signature
   $CHICAGO$

  • Class
   MEDIA

  • ClassGUID
   {4d36e96c-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

  • provider
   Logitech

  • CatalogFile
   lvPEPIs.cat

  • LayoutFile
   layout.inf, layout1.inf, layout2.inf

  • DriverVer
   05/27/2005, 8.4.7.1032


  [strings]
  • PVD
   Logitech

  • MfgName
   Logitech

  • DISK_NAME
   Logitech USB Video Camera Disk

  • USBGenericDesc
   Logitech Microphone

  • USB\VID_046D&PID_08A1.DeviceDesc
   QuickCam Mic (IM)

  • USB\VID_046D&PID_08A2.DeviceDesc
   Labtec Mic (WebCam Pro)

  • USB\VID_046D&PID_08A3.DeviceDesc
   QuickCam Chat

  • USB\VID_046D&PID_08A6.DeviceDesc
   Logitech Mic (IM)

  • USB\VID_046D&PID_08A7.DeviceDesc
   Logitech Mic (Image)

  • USB\VID_046D&PID_08A9.DeviceDesc
   Logitech Mic (Notebooks Deluxe)

  • USB\VID_046D&PID_08AD.DeviceDesc
   Logitech Mic (Communicate STX)

  • USB\VID_046D&PID_08AE.DeviceDesc
   Logitech Mic (Notebooks)

  • MediaPrefered
   Software\Microsoft\Multimedia\Sound Mapper

  • Proxy.CLSID
   {17CCA71B-ECD7-11D0-B908-00A0C9223196}

  • KSCATEGORY_AUDIO
   {6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}

  • KSCATEGORY_RENDER
   {65E8773E-8F56-11D0-A3B9-00A0C9223196}

  • KSCATEGORY_CAPTURE
   {65E8773D-8F56-11D0-A3B9-00A0C9223196}

  • pepifilter.SrvDesc
   Volume Adapter

 • /lvPEPIv.inf
  [ids]
  • USB\VID_046D&PID_08A0
  • USB\VID_046D&PID_08A1&MI_00
  • USB\VID_046D&PID_08A3&MI_00
  • USB\VID_046D&PID_08A6&MI_00
  • USB\VID_046D&PID_08A7&MI_00
  • USB\VID_046D&PID_08A9&MI_00
  • USB\VID_046D&PID_08AC
  • USB\VID_046D&PID_08AD&MI_00
  • USB\VID_046D&PID_08AE&MI_00
  • USB\VID_046D&PID_08B9

  [version]
  • LayoutFile
   Layout.inf, Layout1.inf, Layout2.inf

  • signature
   $CHICAGO$

  • Class
   Image

  • ClassGUID
   {6bdd1fc6-810f-11d0-bec7-08002be2092f}

  • Provider
   Logitech

  • CatalogFile
   lvPEPIv.cat

  • DriverVer
   05/27/2005, 8.4.7.1032


  [strings]
  • ProxyVCap.CLSID
   {17CCA71B-ECD7-11D0-B908-00A0C9223196}

  • KSCATEGORY_CAPTURE
   {65E8773D-8F56-11D0-A3B9-00A0C9223196}

  • MMDrivers
   Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32

  • MedSets
   SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MediaSets

  • ExtensionDLL
   LVUI2.dll

  • DualCamApp
   Qsync.exe

  • QuickSyncApp
   Qsync.exe

  • QuickSyncArg
   /QuickSync

  • ICM_Prfl
   sRGB Color Space Profile.icm

  • REG_APPS
   Software\Logitech\LVComS\CurrentVersion\RegisteredApplications\{D2B479C0-C3F2-11D1-B014-00AA00CF90F9}

  • QC_DRVS
   Software\Logitech\QuickCam\Drivers

  • PVD
   Logitech

  • LogitechMfg
   Logitech

  • DISK_NAME
   Logitech USB Video Camera Disk

  • PID_08A0_DD
   QuickCam IM

  • PID_08A1_DD
   QuickCam IM

  • PID_08A3_DD
   QuickCam Chat

  • PID_08A6_DD
   Logitech QuickCam IM

  • PID_08A7_DD
   Logitech QuickCam Image

  • PID_08A9_DD
   Logitech QuickCam for Notebooks Deluxe

  • PID_08AC_DD
   Logitech QuickCam Easy/Cool

  • PID_08AD_DD
   Logitech QuickCam Communicate STX

  • PID_08AE_DD
   Logitech QuickCam for Notebooks

  • PID_08B0_DD
   Logitech QuickCam Pro 3000

  • PID_08B9_DD
   Logitech QuickCam IM

  • LVfWWDMDriverDesc
   Logitech USB Video Camera

  • CAM2.ExtensionDLL
   CamExL20.dll

  • CLSID_PropSet_LVCam_PPages
   {38760DCD-13F4-4a73-8802-520C31143999}

  • CLSID_PropSet_8116_PPages
   {2d04fd49-e88b-4d51-bd09-4dfb6d26a460}

  • CLSID_PropSet_PTZ_PPages
   {C93BD587-AF70-4919-AC72-FD08894C0E44}

  • CLSID_PropSet_MtrCtrl
   {1EAE50C2-A8BF-49ea-8A0C-5CCA1611EFF7}

  • CLSID_PP_Advanced
   {1159F2AF-F989-4d11-8B34-9550029269BB}

  • CLSID_PP_Advanced_Desc
   Advanced properties

  • CLSID_PP_Status
   {09AC4892-81B7-4d39-B235-8F0DB0DAF4F8}

  • CLSID_PP_Status_Desc
   Status

  • CLSID_PP_Device
   {0932B8A4-BBB4-4bc0-A8AB-91C626950C75}

  • CLSID_PP_Device_Desc
   Device Settings

  • CLSID_PP_Troubleshooting
   {517539A3-905F-4755-9F94-D91B095A07CC}

  • CLSID_PP_Troubleshooting_Desc
   Troubleshooting

  • CLSID_PP_Traffic
   {DE7371F4-4CCD-47cd-B12B-8887C9125895}

  • CLSID_PP_Traffic_Desc
   USB Traffic

  • CLSID_PP_Debug
   {5872C980-0AAF-4cdb-A62D-4F453DA2EFAD}

  • CLSID_PP_Debug_Desc
   Debug

  • CLSID_PP_Registers
   {4C8DD17E-7079-4c7e-96E5-A7AFDB12F132}

  • CLSID_PP_Registers_Desc
   Registers

  • CLSID_PP_PTZ
   {7103E55E-9FAC-4ea6-8680-154AFB69C4E8}

  • CLSID_PP_PTZ_Desc
   Pan Tilt Zoom

  • CLSID_PP_Bandwidth
   {4FE8FFE1-FCCA-49c4-A363-525AB7C5B7CF}

  • CLSID_PP_Bandwidth_Desc
   Bandwidth Control

  • CLSID_PP_MtrCtrl
   {8C067C01-EE2D-4873-9E03-99C1FEDB433B}

  • CLSID_PP_MtrCtrl_Desc
   Motor Control

  • PlugIn
   PlugIn_SAA8116CameraProps

  • CLSID_SAA8116
   {F83865C0-92C3-11d3-B41E-0010DC973BDB}

  • CLSID_PropPage_Image_SAA8116
   {F83865C2-92C3-11d3-B41E-0010DC973BDB}

  • CLSID_PropPage_Camera_SAA8116
   {F83865C3-92C3-11d3-B41E-0010DC973BDB}

  • PropPage_i
   PropPage_Image_SAA8116_Camera

  • PropPage_c
   PropPage_Camera_SAA8116_Camera

  • HV7131B
   ChipConfig\SupportSensor\HV7131B

  • PAS202B
   ChipConfig\SupportSensor\PAS202B

  • CustomSetting
   Software\ZSMC\USBCAMERA\ZC0302\CustomSettings

  • DefHV7131B
   Software\ZSMC\USBCAMERA\ZC0302\DefaultSettings\HV7131B

  • DefPAS202B
   Software\ZSMC\USBCAMERA\ZC0302\DefaultSettings\PAS202B